Alarko Carrier Çalışanları
Alarko Carrier Çalışanları

Türkiye’de yarım yüzyıla yaklaşan geçmişiyle Alarko’nun kendi alanında dünyanın en önde gelen uluslararası kuruluşu olan Carrier ile kurduğu ortaklık oluşan Alarko Carrier 21. yüzyıla ufkunu ve hedeflerini geliştirmiş, dünyaya açılmış olarak girmiştir.

Alarko Carrier’in kendini var eden kaynaklara yaklaşımı insan önceliklidir. Sonuçta tüm kaynakları yöneten, denetleyen, geliştiren çalışan ve karar veren insandır. Çalışanının kalitesi, kapasitesi ve gelişmişliği bir kurumun sahip olabileceği en büyük zenginliktir.

Alarko Carrier, ana ilkeleri doğrultusunda çalışanlarını kişisel ve mesleki olarak geliştirmeye ve bağımsızlaştırmaya, başarıyı onlarla paylaşmaya her koşulda özen gösterir.


Bunun için, kurum içinde:


- çalışanlarına karşı açık ve dürüst olmayı,

- tüm çalışanları için fırsat eşitliğini,

- çalışanları arasında sosyal dengeyi gözetmeyi,

- liyakatı ve başarılı çalışmaları değerlendirmeyi ana politika olarak benimsemiştir.


Alarko Carrier ana ilkeleri doğrultusunda gelecekte bu kurumda çalışmak isteyenlerde aşağıdaki nitelikleri arar:


- Alarko Carrier ana ilkeleri doğrultusunda iş ahlakına sahip olmak ve dürüstlük.

- Tüm çalışmalarında özen ve kaliteden vaz geçmemek.

- Müşteriye her koşulda özen ve öncelik vermek.

- Gelişime açık olmak.

- Araştırmacı, yaratıcı kişilik.

- Bireysel girişimcilik.

- Takım çalışmasına uyum ve sorumluluk almak.

- Ülke ekonomisine katkı sağladığının bilincinde olmak.

- Değişen dünya koşullarının bilincinde olmak.

- Uluslararası pazarlarda var olduğunun sorumluluğu içinde hareket etmek.