Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası

Kullanım konusundaki kısıtlamalar

Bu sitenin tasarımı ve kullanım hakkı, Alarko-Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (ACST) aittir ve onun tarafından işletilmektedir. İçerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen, Alarko-Carrier, Carrier ve temsilcisi olduğumuz şirket kaynaklarından sağlanmaktadır. Yabancı kaynaklı malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından, şirketimizin ürettiği malzemeler ise 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 4630 Sayılı yasayla değiştirilen (2000) Ek 4. maddesi kapsamında korunmaktadır.

Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz. İzin verilenler dışındaki malzemeler başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz. Ancak, izin verilen malzemeleri telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla indirebilirsiniz.

ACST, web sitesi içeriğinde, tasarımında, erişiminde haber vermeksizin değişiklik ve/veya kısıtlama yapma hakkını saklı tutar. ACST herhangi bir nedenle ve tamamen kendi kararıyla bu web sitesine erişimi kısıtlayabilir veya kaldırabilir.

ACST, web sitesi içeriğini güncel ve doğru tutmak için elinden gelen tüm çabayı sarfetmektedir ancak ACST bu bilgilerin doğruluğunu garanti etmez ve ACST bu bilgilerin doğruluğuna, tam olmasına ve güncel olmasına ilişkin hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu bilgilerin kullanımı ziyaretçi insiyatifindedir ve yasal bağlayıcılığı yoktur.

ACST web sitesi üzerinde başka web sitelerine yönlendirmeler bulunabilir. ACST bu web sitelerindeki bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu garanti etmez. Sözü edilen linkler bilgilendirme amaçlı olup ziyaretçiye kolaylık sağlamak amacıyla verilmişlerdir. ACST yönlendirme yapılan sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğu, uygunluğu hakkında veya başka bir nedenle sorumlu tutulamaz. Bu bilgilerin ACST’yi bağlayıcılığı yoktur.Alarko Carrier ve Diğer Temsilcisi Olduğumuz Şirketlerin Malzemelerinin Kullanımı Konusunda Özel Kısıtlamalar

Alarko Carrier ve diğer temsilcisi olduğumuz şirketlere ait yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video malzemeleri, herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. Şirketimiz, bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.Şifreli bilgilere ulaşılması

Web sitemizde şifre ile girilebilen bölümlere ancak şirketimizin şifre verdiği kişi ve kurumlar girebilir. Bu bölümlere başka yollardan girmek, buradaki bilgileri kişisel ve ticari amaçlar için kullanmak ve yaymak hukuki sorumluluk doğurur.ACST Yetkili Satıcı ve Servis Sayfaları

Şirketimiz, ACST Yetkili Satıcı ve Servis sayfalarına bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Bu sitelerdeki malzemelerin bir kısmı şirketimiz tarafından sağlanmaktadır ve ACST web sitesine doğrudan bağlantılıdır. Bu malzemelerde değişiklik yapılamaz. Bayi+Servis sayfalarında yer alan bayi ve servis şirket bilgileri şirketimizi bağlamaz. Bayi ve servis bu sayfaları belirlenen amaçları dışında kullanamaz.Form Alanları

ACST, web sayfası bayi ve servisleri arasında bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları ve chat odaları içerebilir. ACST, forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Forum alanlarını ve bu Web sitesini kullananlar, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul ederler:

Başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını engellememek,

Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, eyalet düzeyinde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek,

Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek,

Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek,

Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak.

Bu hizmeti kullananlar, ACST’nin forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırlar. Ancak, ACST, yukarıda belirtilen koşullara tamamiyle ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.Sorumluluğun Sınırlanması

ACST, hiçbir koşulda, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; ACST malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı ya da rastlantısal sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.Son Bulma

Bu anlaşma, ACST tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, forum alanlarına erişme yetkisi artık yoktur ve forum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar, bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.ACST ve Gizlilik Haklarınız

ACST bazı bölüm ve bilgilere ulaşmanız için, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgi ("Kişisel Bilgi") gerektiğinde bu bilgileri sizden isteyebiliriz. Bu bilgileri, şirketimiz ve web sitesiyle ilgili konular dışında başka bir amaçla kullanmayacağımızı taahüt ederiz. Bu yoldan ACST'nin hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz.

Bilgisayarınızın Web tarayıcı yazılımının (browser) dosyalarının içine ‘cookie’ adında bir metin dosyası yerleştirebiliriz. Cookie’nin kendisi, hakkınızda Kişisel Bilgi içermese de, Site’nin tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, Site’ye bilerek ve özellikle verdiğiniz bilgilerin, Site tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar.

Eğer herhangi bir zamanda bir Site’nin bu ilkelere uymadığını düşünürseniz, lütfen bize "info@alarko-carrier.com.tr" adresinden elektronik posta ile bilgi veriniz ve biz de sorunu çözmek ve gidermek için ticari açıdan mantıklı tüm çabayı sarfedelim.

Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen "info@alarko-carrier.com.tr" adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.Diğer

Bu prosedür, T.C. yasalarına uygun olarak yürütülecektir. Eğer bu prosedürün herhangi bir maddesi, herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, sözkonusu madde bu prosedürden çıkarılmış sayılacak, bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.Güncelleme Tarihi : 28.07.2009Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası